Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Karta Dużej Rodziny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny
KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).
Program ma zasięg ogólnokrajowy – adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) bez względu na ich miejsce zamieszkania.
W ramach tego programu zostaje wprowadzona KARTA DUŻEJ RODZINY. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Wykaz uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz podmiotów je przyznających zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
 Zatem zapraszamy rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie karty.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1) dowód osobisty wnioskodawcy,

2) PESEL członków rodziny (drugiego rodzica i dzieci pozostających na utrzymaniu),

3) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka,

4) zaświadczenie (w przypadku kontynuowania nauki) o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,

5) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, od pon. – śr. w godz. od 7:30 do 15:30, czw. w godz. od 7:30 do 16:30 oraz pt. w godz. od 7:30 do 14:30.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie Gminy Sulęczyno, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od dochodu:
1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 roku życia – w przypadku nauki oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, jeśli nabył uprawnienia wynikające z programu (nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu).
3. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli kontynuują naukę.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. W przypadku stwierdzenia przez pracownika GOPS utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS w Sulęczynie.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.
Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.
W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.data wytworzenia2015-02-20
data udostępnienia2015-02-20
sporządzone przezKulaszewicz Ewa
opublikowane przezEwelina Woźniak
ilość odwiedzin101
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 684 32 31, fax: , gops@gops-suleczyno.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@