Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gminny Zespół Interdyscyplinarny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulęczynie wchodzą przedstawiciele:
1) Szkoły Podstawowej w Podjazach - Dyrektor Barbara Lis-Driwa (Przewodniczący)
2) Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym - Dyrektor Teresa Hinca (Z-ca przewodniczącego)
3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie - p.o. Kierownika Justyna Cichosz (Sekretarz)
4) Gminnego Ośodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie – Starszy pracownik socjalny Joanna Bronk (Członek)
5) Posterunku Policji w Sulęczynie – Dzielnicowy Daniel Kotłowski tel. 571 335 174 (Członek)
6) Ośrodka Zdrowia - Pielęgniarka środowiskowa Krystyna Chmielecka (Członek)
7) Ośrodka Zdrowia - Pielęgniarka środowiskowa Katarzyna Stencel (Członek).

Zadania Zespołu
Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Sulęczyno.
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1) Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/ci lub współmałżonka.

2) Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3) Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
4) Rodziny, których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
5) Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Organizacja pracy Zespołu
1) Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie.
3) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu.
4) Decyzje podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.
5) Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada poufności danych  i informacji uzyskanych w trakcie pracy w Zespole. Członek Zespołu przed przystąpieniem do wykonywania czynności , o których mowa w art.9b ust.2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa wójtowi gminy oświadczenie  o treści  zgodnej z art.9 c ust. 3 wymienionej ustawy.
6) Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Sulęczyno.

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl;

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: e-mail:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

b. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych;

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowy.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.data wytworzenia2015-02-20
data udostępnienia2015-02-20
sporządzone przezKulaszewicz Ewa
opublikowane przezEwelina Woźniak
ilość odwiedzin1487
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 684 32 31, fax: , gops@gops-suleczyno.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@